Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat

Recommended Posts

Houkinq radiasiyası Qara dəliklərin ətrafa yaydığı şüalanmadır. Əslində ÜNN-ə görə Qara dəliklər maddəni udur və həmişəlik olaraq özündə saxlayır. Özündən heç bir maddə(enerji) yaymadığına görə Qara dəliyin kütləsi heç vaxt azalmır. Amma Kvant fizikasını proqnozlarına görə Qara dəliklərin hadisə üfüqlərində kosmosa sızan zərrəciklər olmalıdır. Bu sızma sayəsində Qara dəlik zamanla öz kütləsini itirir və nəticədə yox olur. Houkinq radiasiyası, bir növ qara dəliklərin qara cisim şüalanmasıdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×