Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat
  • 0
Valeh Fərzəliyev

Post və PUT

Sual

Recommended Posts

  • 1

POSTPUT sorğu metodu serverə məlumat göndərmək və yaxud var olan məlumatı yeniləmək üçün istifadə olunur.

PUT sorğularının POST ilə fərqi odur ki,  PUT sorğuları *idempotent sorğulardır.

-------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

*idempotent - Müxtəlif sorğularda eyni cavabı verən funksiyalara deyilir.Məsələn buna Javascript-də olan toUpperCase() funksiyasını misal göstərmək olar:

-------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------*toUpperCase() - Bu funksiya kiçik yazılmış yazını böyük yazıya çevirən funksiyadır.

var yazi = "Salam!";
var boyukYazi = yazi.toUpperCase();
console.log(boyukYazi);

Bu yazdığımız kod bizə browserimizin konsolunda "SALAM!" formasında çıxacaq.İndi isə kodumuzdakı yazını başqa bir formada yazaq.

var yazi = "sALaM!";
var boyukYazi = yazi.toUpperCase();
console.log(boyukYazi);

Gördüyünüz kimi yazını "sALaM!" formasında yazdıq ama yenə də konsolda "SALAM!" formasında çıxacaq.Yuxarıda gördüyünüz misallarda gördüyünüz kimi toUpperCase() funksiyasına məlumatı hansı formada verdiksə cavab eyni formada çıxdı.Belə funksiyalar *idempotent funksiyalar adlanır.

-------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------

İkinci fərq odur ki, POST sadəcə müəyyən bir URL-a məlumat göndərmək üçün istifadə olunur və məlumatın idarə olunması serverdən asıldır.

Ancaq PUT isə eyni URL-a eyni adres ilə bağlana bilir.Əgər göndərilən məlumatın eynisi var isə təzə məlumat ilə əvəz olunur, əgər yoxdursa yeni məlumat yaradılır.

PUT vasitəsilə daha çox fayl formatlı məlumatlar göndərilir.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×