Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat
Mad Medov

EDS'də membrandakı molekulların elektronu daşıması

Recommended Posts

Bildiyimiz kimi mitoxondridə ATF siztezi üçün elektronların EDS molekullarında daşınması prosesi gedir. Tam olaraq bu proses necə gedir? Yəni elektron bir-bir EDS-lərdən keçərkən nə baş verir? və son EDS molekulu olan ATF-sintetaza fermentinin mahiyyəti nədir?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×