Jump to content
Elmxana
 • Qeydiyyat

Saytda Axtarış

'Orta (Bakalavr səviyyəsi)' taqları üçün nəticələr.Geniş axtarış

 • Taqlara Görə Axtar

  Taqları bir-birindən vergüllə ayırın.
 • Müəllifə Görə Axtar

Axtarılacaq Kontent


Forumlar

 • Təhsil
  • Ev Tapşırıqları
  • Elmi Ədəbiyyat
 • Fizika
  • Klassik Fizika
  • Xüsusi Nisbilik(XN) və Ümumi Nisbilik(ÜN) Nəzəriyyələri
  • Kvant Fizikası
  • Astronomiya, Astrofizika, Kosmologiya
  • Atom və Nüvə Fizikası, Bərk Maddələrin Fizikası
  • Sərhədlərdən Kənar
 • Riyaziyyat
  • Elementar Cəbr, Triqonometriya
  • Kalkulus, Differensial Tənliklər
  • Xətti Cəbr, Abstrakt Cəbr
  • Analiz, Topologiya
  • Həndəsə
  • Differensial Həndəsə
  • Ehtimal Nəzəriyyəsi, Statistika, Rəqəmlər Nəzəriyyəsi, Çoxluqlar Nəzəriyyəsi
 • Kimya
  • Ümumi Kimya, Analitik Kimya
  • Qeyri-üzvi Kimya
  • Üzvi Kimya
  • Biokimya
 • Biologiya
  • Bitkilər, Göbələklər
  • Heyvanlar, Bakteriyalar
  • İnsan
  • Təkamül
  • Sitologiya, Genetika, Histologiya
 • Elm və Texnologiya bu günümüzdə
  • Elmi-Texnoloji Yeniliklər
  • Texnoloji Cihazlar
 • Proqramlaşdırma
  • Ümumi proqramlaşdırma, alqoritmlər
  • Web proqramlaşdırma
  • Java
  • Python
  • C++, C#
 • Metafizika, Fəlsəfə, Din
  • Metafizika, Fəlsəfə, Din

Bloqlar

 • Kvant Dünyası
 • Loru dilində fizika
 • Web Dünyası
 • Saleh
 • Analytical Philosophy and Logic

Nəticələri axtar...

O nəticələri tap ki...


Yaradıldığı Tarix

 • Başlanğıc

  Son


Yenilənib

 • Başlanğıc

  Son


Bunların sayına görə ayırd et...

Qatılıb

 • Başlanğıc

  Son


Group


Ad və Soyad

10 nəticə tapıldı

 1. Fərid İbrahimli

  O Mütləq isti

  Uşaqlar, deməli bu yaxınlarda belə bir məqalə qabağıma çıxdı ki, mütləq isti də ola bilər. 1.417×1032 kelvin səviyyəsində olduğu düşünülür. Sizcə, mütləq isti də mütləq soyuq kimi mümkünsüzdür, yoxsa mümkündür sizcə? Böyük partlayışın temperaturudurmu? Yoxsa, elə bir limit yoxdur, varsa da bu deyil bəlkə (sürət üçün limitin olması kimi, əvvəl sərhədin olmaması düşünülürdü, sonra işıq sürətinin mütləq olması aydınlaşdı)? Hər şey o səviyyəyəcən xəttimi qalxır?
 2. bir ölçülü potensial çüxurda enerjinin kvantlanmasınin superpozisiya ilə əlaqəsi nədir? Mənə deyilib ki,paralel dünyalar nəzəriyyəsinə başlamazdan qabaq bu mövzuya baxılmalıdır. Niə?
 3. Əli

  O Takyonlar

  Takyonlar mövcuddurmu?Onların xüsusiyyətləri nələrdir?Həqiqətən Takyonların bizim Kainatdan asılı olmayan Kainatı varmı?
 4. Qara məddə və qara enerji nədir?Kainatın təkamülündə materiyanın bu növünün hansı təsirləri mövcuddur?
 5. Fərid İbrahimli

  O 2 ölçülü zaman

  Uşaqlar, biz bilirik ki, kainatda 4 ölçü geniş yayılıb, 3-ü məkan 1-i zaman olmaqla. BU yaxınlarda bir müəllimlə danışdım, onun araşdırma sahəsi yüksək ölçülü fəzadır. Yəni, 5, 6 və s. ölçülü. Bu barədə ondan soruşan kimi bir şey elədim. Müəyyən mənada müsbət cavabladı. Yəni, hardasa mümkün bir şeydir. Sualdan çox, sizcə kainat necə olardı, əgər hər tərəfdə 2 ölçülü zaman olsaydı? Time-travel mümkün olardımı? İnsan həyatı necə dəyişərdi? Və nəyə görə, 2 ölçülü zamanın yerinə yalnız 1 ölçüdür? Sizcə
 6. Valeh Fərzəliyev

  O Elektronun təsviri

  Atomun quruluşunu kvant fizikası dəqiqliklə təsvir edir. Hətta, proton və neytron kimi bir çox zərrəciyini təsvir etmək rahatdır. Bəs, elektron və digər fundamental zərrəcikləri necə təsvir etmək lazımdır? Onların ölçüləri olur?
 7. Mənə bu fenomen çox maraqlıdır Deməli məsələ budur ki, iki eyni kürəyə eyni başlanğıc sürət veririk. Biri düz yolla gedir. Digərinin isə yolunda eniş və yoxuş var. İkinci kürəcik yolun sonuna digərindən daha tez çatır. Bunu riyazi yolla hesablamağa çalışıram (detallı aşağıda). Buna sadəcə sözlə necə izah vermək olar? Çünki kənardan çox qeyri-intuitiv görünür. Enişlə təcillənən kürə yoxuşda yavaşlayır və əvvəlki sürətinə qayıdır. Belə çıxır ki, əslində kürələr eyni anda çatmalıdırlar (nəzərə almaq lazımdır ki, hətta ikici kürənin yolu daha uzundur). Sizin fikriniz necədir? İkinci kürə niyə tez çatır
 8. Elnur Hacıyev

  O Higgs sahəsinin seçiciliyi

  Elementar zərrəciklərin kütləsinin Higgs sahəsi ilə qarşılıqlı təsirdən meydana çıxması haqqda yəqin ki məlumatınız var. Mexanizm belədir ki, Higgs sahəsi zərrəciyə nə qədər çox təsir edə bilib yavaşlada bilirsə, o daha ağır kütləyə malik olur. Higgs sahəsi zərrəcikləri necə "tanıyır" ki, hər biri ilə müxtəlif cür qarşılıqlı təsirdə olur? Bu qarşılıqlı təsirin miqdarı zərrəciyin öz xüsusiyyətindən asılıdır deyirsinizsə, o zaman müxtəlif zərrəciklərin o xüsusiyyətinin fərqliliyini də izah etməli olmuruqmu? Bilmirəm sualım nə dərəcə aydın oldu. Aydın olmayan hissəni detallı soruşa bilərsiniz.
 9. Bigbangdan etibarən kainatın genişləndiyini bilirik. Bu genişlənmə yalnız fəzanın genişlənməsini, yoxsa bütövlükdə fəzazamanın genişlənməsini nəzərdə tutur?
 10. Salam, Aşağıdakı sadə differensial tənliyi necə həll etmək lazımdır? \(\frac{\mathrm{d} P}{\mathrm{d} t} = c \ln (\frac{K}{P}) P\) Burada c ixtiyari sabit, K isə daşıma tutumudur.
×