Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/17/19 in all areas

  1. 1 point
    Əslində burada tənlik qurmağa ehtiyac duyulmur. Sırf bu məsələ ilə imtahanların birində rastlaşmışam və bu məsələ coordinate geometry-ə aid deyil. Misalın məğzi Topologiyadakı kimi bir fiquru mümkün hallar daxilində başqa fiqura çevirməkdir. Biz buna bənzər "çevrilmələr"-ə qeyd etdiyim kimi Topologiyada və hətta Poincare Conjecture problemində də rast gəlirik. Bu məsələdə isə əsas məqsəd kubun üst oturacağını 90 dərəcə istiqamətdən asılı olmayaraq yuxarı qaldırmaqdır. Kubun tərəfini formal olaraq x qəbul etsək onda bizə lazım olan məsafəni tapmaqda iki önəmli ölçü əldə edərik. Bunlardan biri kubun alt oturacağının bir tərəfi və kubun hündürlüyü ilə yuxarı qalxan üst oturacağının bir tərəfinin əmələ gətirdiyi 2x ölçüsü. Bu ölçülər katet, bizə lazım olan məsafə isə hipotenuz rolunu oynayır və tək lazım olan pifaqor teoremidir. P.S Bir də fotoda birinci kubda məsafə səhvən dioqnal kimi çəkilib kubun səthində çəkmək yaddan çıxıb.
×