Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat

Biologiya

Forumlar

Bitkilər və göbələklərlə bağlı müzakirələr üçün


Burada hələ yazı yoxdur

Heyvanlar və Bakteriyalar aləmi ilə bağlı müzakirələr üçün


Burada hələ yazı yoxdur

İnsan

25 yazı

İnsan orqanizmin anatomiyası, fiziologiyası ilə bağlı müzakirələr üçün

Təkamül

1 yazı

Canlıların təkamülü, təkamül prinsipləri və nəzəriyyələri ilə bağlı müzakirələr üçün

Hüceyrələr, genlər və canlı toxumalar haqqında müzakirələr üçün

×