Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat

Sərhədlərdən Kənar

Sign in to follow this  

Standart Modelin və Nisbilik Nəzəriyyəsinin açıqlaya bilmədiyi sistemlər, üzərində işlənilən yeni fiziki nəzəriyyələr(məs. Sim Nəzəriyyəsi) haqqında müzakirələr üçün

Sign in to follow this  
×