Jump to content
Elmxana
 • Qeydiyyat

Riyaziyyat

Forumlar

 1. Elementar Cəbr, Triqonometriya

  Orta məktəb 9-cu sinif səviyyəsində cəbr mövzuları üçün

  12
  yazı
 2. Kalkulus, Differensial Tənliklər

  Törəmə, differensial, inteqral və differensial tənliklərlə bağlı müzakirələr üçün

  15
  yazı
 3. Xətti Cəbr, Abstrakt Cəbr

  Vektor sahələri, xətti çevirmələr və matrikslər, həmçinin qruplar, halqalar kimi abstrakt anlayışların müzakirəsi üçün bağlı müzakirələr üçün

  • Burada hələ yazı yoxdur
 4. Analiz, Topologiya

  Cəbri teoremlər, onların isbat metodları, həmçinin topologiya ilə bağlı müzakirələr üçün

  • Burada hələ yazı yoxdur
 5. Həndəsə

  Planmetriya(2D) və Streometriya(3D) həndəsi obyektlərlə bağlı müzakirələr üçün

  2
  yazı
 6. Differensial Həndəsə

  Əyilmiş fəzanının təsviri və ona daxil olan obyektlərlə bağlı müzakirələr üçün

  • Burada hələ yazı yoxdur
 7. Ehtimal Nəzəriyyəsi, Statistika, Rəqəmlər Nəzəriyyəsi, Çoxluqlar Nəzəriyyəsi

  Ehtimal nəzəriyyəsi, statistika, rəqəmlər və çoxluqlar nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

  • Burada hələ yazı yoxdur
×