Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat

Riyaziyyat

Forumlar

Orta məktəb 9-cu sinif səviyyəsində cəbr mövzuları üçün

Törəmə, differensial, inteqral və differensial tənliklərlə bağlı müzakirələr üçün

Vektor sahələri, xətti çevirmələr və matrikslər, həmçinin qruplar, halqalar kimi abstrakt anlayışların müzakirəsi üçün bağlı müzakirələr üçün


Burada hələ yazı yoxdur

Cəbri teoremlər, onların isbat metodları, həmçinin topologiya ilə bağlı müzakirələr üçün


Burada hələ yazı yoxdur

Həndəsə

3 yazı

Planmetriya(2D) və Streometriya(3D) həndəsi obyektlərlə bağlı müzakirələr üçün

Əyilmiş fəzanının təsviri və ona daxil olan obyektlərlə bağlı müzakirələr üçün


Burada hələ yazı yoxdur

Ehtimal nəzəriyyəsi, statistika, rəqəmlər və çoxluqlar nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün


Burada hələ yazı yoxdur

×