Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat

Proqramlaşdırma

Proqramlaşdırma dilləri ilə əlaqədar mövzuların müzakirələri üçün

Forumlar

Proqramlaşdırmanın əsas prinsipləri və müxtəlif alqorimtlərin müzakirəsi üçün

PHP, ASP.NET, Javascript və s. kimi web saytlarda istifadə olunan proqramlaşdırma dilləri haqda müzakirələr üçün

Java

0 yazı

Java proqramlaşdırma dili ilə bağlı müzakirələr üçün


Burada hələ yazı yoxdur

Python

0 yazı

Python proqramlaşdırma dili ilə əlaqədar müzakirələr üçün


Burada hələ yazı yoxdur

C++, C#

0 yazı

C++, C# proqramlaşdırma dilləri ilə bağlı müzakirələr üçün


Burada hələ yazı yoxdur

×