Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat

Fizika

Forumlar

Klassik Fizika

22 yazı

Klassik mexanika, klassik elektrodinamika, termodinamika, optika kimi mövzuların müzakirəsi üçün

Eynşteynin əsasını qoyduğu nisbilik nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

Kvant Fizikası

15 yazı

Kvant mexanikası və Kvant Sahə Nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

Astronomik obyektlər, onların fiziki xüsusiyyətləri və kainatla bağlı müzakirələr üçün

Atom və nüvə fizikası, eləcə də bərk maddələrin fizikası ilə bağlı müzakirələr üçün

Standart Modelin və Nisbilik Nəzəriyyəsinin açıqlaya bilmədiyi sistemlər, üzərində işlənilən yeni fiziki nəzəriyyələr(məs. Sim Nəzəriyyəsi) haqqında müzakirələr üçün

×