Jump to content
Elmxana
 • Qeydiyyat

Fizika

Forumlar

 1. Klassik Fizika

  Klassik mexanika, klassik elektrodinamika, termodinamika, optika kimi mövzuların müzakirəsi üçün

  22
  yazı
 2. Xüsusi Nisbilik(XN) və Ümumi Nisbilik(ÜN) Nəzəriyyələri

  Eynşteynin əsasını qoyduğu nisbilik nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

  8
  yazı
 3. Kvant Fizikası

  Kvant mexanikası və Kvant Sahə Nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

  15
  yazı
 4. Astronomiya, Astrofizika, Kosmologiya

  Astronomik obyektlər, onların fiziki xüsusiyyətləri və kainatla bağlı müzakirələr üçün

  19
  yazı
 5. Atom və Nüvə Fizikası, Bərk Maddələrin Fizikası

  Atom və nüvə fizikası, eləcə də bərk maddələrin fizikası ilə bağlı müzakirələr üçün

  11
  yazı
 6. Sərhədlərdən Kənar

  Standart Modelin və Nisbilik Nəzəriyyəsinin açıqlaya bilmədiyi sistemlər, üzərində işlənilən yeni fiziki nəzəriyyələr(məs. Sim Nəzəriyyəsi) haqqında müzakirələr üçün

  20
  yazı
×