Jump to content
Elmxana
  • Qeydiyyat

Xüsusi Nisbilik(XN) və Ümumi Nisbilik(ÜN) Nəzəriyyələri

Eynşteynin əsasını qoyduğu nisbilik nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

×