Jump to content
Elmxana
 • Qeydiyyat

Forumlar

 1. Təhsil

  Ev tapşırığı tipli sualların cavablandırılması üçün

  Altforumlar:

  Elmi Ədəbiyyat

  16 yazı

  Sərbəst öyrənmək məqsədilə kitab, film və başqa materialların tövsiyyəsi üçün

 2. Fizika

  Klassik Fizika

  22 yazı

  Klassik mexanika, klassik elektrodinamika, termodinamika, optika kimi mövzuların müzakirəsi üçün

  Eynşteynin əsasını qoyduğu nisbilik nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

  Kvant Fizikası

  15 yazı

  Kvant mexanikası və Kvant Sahə Nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

  Astronomik obyektlər, onların fiziki xüsusiyyətləri və kainatla bağlı müzakirələr üçün

  Atom və nüvə fizikası, eləcə də bərk maddələrin fizikası ilə bağlı müzakirələr üçün

  Standart Modelin və Nisbilik Nəzəriyyəsinin açıqlaya bilmədiyi sistemlər, üzərində işlənilən yeni fiziki nəzəriyyələr(məs. Sim Nəzəriyyəsi) haqqında müzakirələr üçün

 3. Riyaziyyat

  Orta məktəb 9-cu sinif səviyyəsində cəbr mövzuları üçün

  Törəmə, differensial, inteqral və differensial tənliklərlə bağlı müzakirələr üçün

  Vektor sahələri, xətti çevirmələr və matrikslər, həmçinin qruplar, halqalar kimi abstrakt anlayışların müzakirəsi üçün bağlı müzakirələr üçün


  Burada hələ yazı yoxdur

  Cəbri teoremlər, onların isbat metodları, həmçinin topologiya ilə bağlı müzakirələr üçün


  Burada hələ yazı yoxdur

  Həndəsə

  3 yazı

  Planmetriya(2D) və Streometriya(3D) həndəsi obyektlərlə bağlı müzakirələr üçün

  Əyilmiş fəzanının təsviri və ona daxil olan obyektlərlə bağlı müzakirələr üçün


  Burada hələ yazı yoxdur

  Ehtimal nəzəriyyəsi, statistika, rəqəmlər və çoxluqlar nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün


  Burada hələ yazı yoxdur

 4. Kimya

  Kimya ilə bağlı elementar səviyyədə mövzuların müzakirəsi üçün

  Qeyri-üzvi kimyəvi birləşmələr və reaksiyalarla bağlı müzakirələr üçün

  Üzvi Kimya

  8 yazı

  Üzvi birləşmələr və reaksiyalarla bağlı müzakirələr üçün

  Biokimya

  11 yazı

  Canlı orqanizmlərdə gedən kimyəvi proseslərin müzakirələri üçün

 5. Biologiya

  Bitkilər və göbələklərlə bağlı müzakirələr üçün


  Burada hələ yazı yoxdur

  Heyvanlar və Bakteriyalar aləmi ilə bağlı müzakirələr üçün


  Burada hələ yazı yoxdur

  İnsan

  25 yazı

  İnsan orqanizmin anatomiyası, fiziologiyası ilə bağlı müzakirələr üçün

  Təkamül

  1 yazı

  Canlıların təkamülü, təkamül prinsipləri və nəzəriyyələri ilə bağlı müzakirələr üçün

  Hüceyrələr, genlər və canlı toxumalar haqqında müzakirələr üçün

 6. Elm və Texnologiya bu günümüzdə

  Elm və texnologiyadakı yeniliklərin müzakirəsi üçün

  Texnoloji cihazlarla bağlı müzakirələr üçün

 7. Proqramlaşdırma

  Proqramlaşdırmanın əsas prinsipləri və müxtəlif alqorimtlərin müzakirəsi üçün

  PHP, ASP.NET, Javascript və s. kimi web saytlarda istifadə olunan proqramlaşdırma dilləri haqda müzakirələr üçün

  Java

  0 yazı

  Java proqramlaşdırma dili ilə bağlı müzakirələr üçün


  Burada hələ yazı yoxdur

  Python

  0 yazı

  Python proqramlaşdırma dili ilə əlaqədar müzakirələr üçün


  Burada hələ yazı yoxdur

  C++, C#

  0 yazı

  C++, C# proqramlaşdırma dilləri ilə bağlı müzakirələr üçün


  Burada hələ yazı yoxdur

 8. Metafizika, Fəlsəfə, Din

  Elmxana şəbəkəsi bu mövzuların müzakirəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Belə mövzulara toxunan paylaşımları real elmi müzakirələrdən ayırmaq məqsədilə bu kateqoriyaya yer verilib.
   
  Hər kəsin dini, fəlsəfi baxışına hörmətlə yanaşır və istifadəçilərdən də bir-birlərinin inanclarına hörmət göstərmələrini xahiş edirik.

  Burada hələ yazı yoxdur

×